Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΕΣΕΕ: Τι θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό

"Πάγωμα" των μισθών για μια τριετία μέχρι το 2014 και μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 10%, μειώνοντας την συνολική ετήσια μισθολογική δαπάνη των επιχειρήσεων κατά 2 δισ ευρώ (από 45 δισ ευρώ σε 43 δις) θα ζητήσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου αύριο στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο...


Επίσης μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων από τις απώλειες των εσόδων κατά 5 δισ ευρώ το 2011 και επιπλέον 7 δισ ευρώ το 2012, η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι κάθε επιβάρυνση πρέπει να είναι ανταποδοτική και προτείνει την αναπλήρωση των πόρων από την μείωση των εισφορών με την επιβολή 1 τοις χιλίοις, επί του ετήσιου τζίρου, που θα καταβάλλεται με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά θα υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Η ΕΣΕΕ σημειώνει σε υπόμνημα της που θα παραδώσει αύριο στον Πρωθυπουργό ότι σύμφωνα με το Δείκτη Επιβίωσης (δείκτης που διαμορφώθηκε από την έρευνα των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ) από τις 324.000 εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν το 2008, επιβίωσαν τον Αύγουστο του 2011 οι 255.000 (έκλεισαν δηλαδή οι 68.000 από τον Ιανουάριο 2009). Εάν η συρρίκνωση του εμπορίου συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, τότε τον Αύγουστο του 2013 εκτιμάται ότι θα λειτουργούν μόνο 201.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Θα πρόκειται δηλαδή για μια συνολική "αποχώρηση" από την αγορά 121.000 εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους 68.000 έμποροι και προβλέπεται να ακολουθήσουν άλλοι τόσοι, ανεβάζοντας το συνολικό νούμερο των απωλειών σε περίπου 136.000 άτομα.

Στο μεταξύ κάθε κλείσιμο μιας επιχείρησης υπολογίζεται ότι επιβαρύνει ετησίως το κράτος από 13.000 έως 285.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος (στοιχεία από σχετική έρευνα ΕΣΕΕ), από την απώλεια φόρων, δημοτικών τελών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος από ενοίκια, καταβολή επιδομάτων ανεργίας, κλπ. Σωρευτικά, η συνολική απώλεια για το κράτος μπορεί και να ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ ετησίως.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    Οφειλές προς τον ΟΑΕΕ

    Οι επιχειρηματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ έχουν φτάσει τις 345.000, εκ των οποίων οι 146.000 έχουν οριστικά διακόψει την ασφάλισή τους. Από τους 700.000 εναπομείναντες ενεργούς ασφαλισμένους μόνο οι 540.000 καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.

    Η αύξηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σημαίνει ότι, οι οφειλέτες εισέρχονται σταδιακά, λόγω συσσώρευσης χρεών προς τον ΟΑΕΕ (ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών και προστίμων), σε ένα φαύλο κύκλο, που τους θέτει σε αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παράλληλα δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο στο μέλλον τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ προτείνει:

    - Μείωση των ασφαλιστικών για όσους το επιθυμούν με ισχύ για μία τριετία, με παράλληλη μετάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Να δοθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη για την συγκεκριμένη τριετία, να μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο ασφαλιστικά κλιμάκια χαμηλότερα από αυτό που βρίσκεται σήμερα. Μετά το πέρας της τριετίας, θα επανέρχεται στο προβλεπόμενο ασφαλιστικό κλιμάκιο και θα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στο ύψος της σύνταξής του, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές

    - Εναλλακτικά, να ισχύσει νέα διαδικασία περαίωσης - ρύθμισης των κεφαλαιοποιημένων οφειλών του ΟΑΕΕ, ως εξής: Αποπληρωμή οφειλών σε τρεις διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών και προστίμων. Για ποσό οφειλής έως 25.000 ευρώ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και προστίμων. Για ποσό οφειλής άνω των 25.000 ευρώ να παραμείνει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

    Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται ειδικότερα τα εξής:

    - Προκειμένου η ρύθμιση να παραμείνει βιώσιμη, η αποπληρωμή να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς.

    - Να μην υπάρχει ο χρονικός περιορισμός ισχύος της διαδικασίας ρύθμισης μέχρι 31/12/2012 βάσει του ν. 3943/2011, που ισχύει σήμερα, καθιστώντας την αποτρεπτική και σχεδόν ανενεργή. Η ρύθμιση να είναι ευέλικτη και να εξασφαλίζει ανοιχτό και διαρκές πεδίο για τους οφειλέτες, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της, όποτε καταστεί αυτό δυνατό.

    - Να επανασχεδιαστεί η επικοινωνία των ρυθμίσεων προς τους οφειλέτες, η οποία παρουσιάζει δομικά προβλήματα. Πολλοί συνάδελφοί μας παραπονούνται ότι θα ήθελαν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αλλά είτε δεν γνωρίζουν γι' αυτές, είτε δεν επικοινωνούνται σωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Η ΕΣΕΕ θέλει τη λειτουργία πληροφοριακού κέντρου (call center) το οποίο θα αναλάβει να πληροφορεί αξιόπιστα τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

    Για τους οφειλέτες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, προτείνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης περαίωσης α) με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή β) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε περισσότερες διμηνιαίες δόσεις, που θα αντιστοιχούν στο 20% της τελευταίας τρέχουσας εισφοράς τους ή γ) με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξή τους για αυτούς που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

    Για τους επαγγελματίες που βρίσκονται σε "αδράνεια" κρίνεται επιβεβλημένη η αποσαφήνιση του σχετικού μητρώου του Οργανισμού και η ένταξή τους σε διακριτή κατηγορία οφειλετών. Ακολούθως προτείνεται η υπαγωγή τους με αντίστοιχους όρους στο καθεστώς της προτεινόμενης "ασφαλιστικής περαίωσης" για τις παλαιές οφειλές, με την προϋπόθεση της παύσης αποστολής ταχυπληρωμών για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς αξιώνονται οφειλές από ανενεργούς επαγγελματίες.

    Για την κατηγορία εμπόρων, οι οποίοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να βγάλουν ούτε βιβλιάριο απορίας, επειδή οι Δήμοι τους ζητούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, είτε διακοπή άσκησης επιτηδεύματος από την εφορία να αίρονται οι υποχρεώσεις αυτές για αυτούς που έχουν επείγουσα ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και -λόγω υποχρεώσεων- μπορούν να καλυφθούν μόνο με βιβλιάριο απορίας.

    Εναλλακτικό καθεστώς για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους με οικονομικές δυσχέρειες. Προκειμένου να λάβουν την σύνταξη που τους αναλογεί, να καταβάλλουν ποσοστό 10% επί των εισφορών που οφείλουν και το υπόλοιπο ποσό να ρυθμίζεται με μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτονται και με παρακράτηση ποσοστού επί της σύνταξης σε ένα λογικό επίπεδο.

    Τέλος, μία κατηγορία οφειλετών είναι οι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα για μερικά χρόνια, δεν έχουν όμως κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ και του οφείλουν εισφορές. Προτείνεται να υπάρξει περαιτέρω ευνοϊκός διακανονισμός της οφειλής, με αφαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και έκπτωση και στο κεφάλαιο και ανάλογες ρυθμίσεις να ισχύσουν και για τις οφειλές των επιχειρηματιών ΙΚΑ.

   

    Αναστολή Κατασταλτικών Μέτρων

    Γενίκευση της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά των επιχειρήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ τουλάχιστον έως 31-12-2012.

    Για τον ΟΑΕΕ να αλλάξει το καθεστώς όταν ο οφειλέτης οφείλει προσωπικές εισφορές, εκτός του ότι χάνει την ασφάλιση, διώκεται και ποινικά και μπαίνει φυλακή.Εναλλακτικά, να ισχύσει αναστολή κάθε ποινικής δίωξης από τα αρμόδια τμήματα του ΟΑΕΕ, τουλάχιστον έως 31-12-2012.

   

    Ενίσχυση Εργασίας, μέσω Ασφαλιστικών Εισφορών

    Άμεση και πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, η έναρξη της οποίας "σέρνεται" ήδη από τα τέλη του 2010. Παράλληλα, η εφαρμογή αυτή να μην ισχύσει μόνο για ορισμένες ειδικές κατηγορίες αλλά να γενικευθεί. Τέλος, το ποσοστό της έκπτωσης της ασφαλιστικής εισφοράς να κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση και να μην περιορίζεται στο 10% που προβλέπει το άρθρο 26 ν. 3996/2011 για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

    - Αύξηση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις που υπεισέρχονται στο σύστημα της αυτόματης ηλεκτρονικής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με τη μορφή της επιπλέον έκπτωσης στις εργοδοτικές εισφορές.

    - Μείωση των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο.

    - Να εξεταστεί γενικά το θέμα του υψηλού μη μισθολογικού ασφαλιστικού κόστους για τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την συνέπειά του ή την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καταβολής. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 10% μπορεί να μειώσει θεαματικά το γενικότερο μισθολογικό κόστος, χωρίς να χρειαστεί να μειωθούν περαιτέρω οι αποδοχές ή να καταργηθούν ο 13ος και 14ος μισθός. Η σχετική μείωση λειτουργεί σε συνάρτηση με την πρόσφατη πρόταση για πάγωμα μισθών επί μία τριετία και με την αποτελεσματικότητα του άρθρου 37 ν. 4024/2011.

   

    Θέματα ΟΑΕΕ

    Ειδικότερα για την συνολική επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων του ΟΑΕΕ, προτείνεται:

    - Χάραξη ενιαίας και οργανωμένης στρατηγικής για την διατήρηση και βιωσιμότητα του δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Εκτός της αναγκαίας αύξησης της κρατικής συμμετοχής, είναι καιρός να εξεταστούν και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να αναλυθεί και να συζητηθεί στα πλαίσια σχετικής διημερίδας που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.

    - Ειδικός σχεδιασμός για την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44 ν. 3986/2011).

    - Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, με σύστημα κοινωνικά δίκαιο και θέσπιση επιπλέον ουσιαστικών και αντικειμενικών κριτηρίων όπως π.χ. το ύψος του ετήσιου τζίρου αντί του καθαρού εισοδήματος.

    - Εξισορρόπηση των υφισταμένων ανισοτήτων στην απονομή σύνταξης των τέως ταμείων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και υπό το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο.

    - Εκσυγχρονισμό και ορθολογική διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΕ: Δημιουργία κέντρου μηχανογραφικού συστήματος με πλήρη διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών.

    - Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

    - Μείωση του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από ασφαλιστικές εισφορές στην 5ετία.

    - Επέκταση των επιδομάτων τοκετού και λοχείας στις ασφαλισμένες.

    - Επανεξέταση της ρύθμισης για την αυτασφάλιση των ασφαλισμένων άνω των 55 ετών, ώστε να μην υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη μετά την καταγγελία της σύμβασης.

    - 'Άμεση αντιμετώπιση του ελλείμματος ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και γενικότερη βελτίωση των παροχών υγείας.

    - Έναρξη διαλόγου μεταξύ ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ και ΟΑΕΕ για την ουσιαστική ισχυροποίηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανισμού.

e-typos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου